با توجه به اخبار منتشر شده در برخی از رسانه‌ها در خصوص دانشگاه گفتمان انقلاب اسلامی، توضیحات زیر به منظور تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رسد:

۲۸ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۰ کد : ۱۳۷۷ اخبار ستاد
تعداد بازدید:۵۰۲
.
با توجه به اخبار منتشر شده در برخی از رسانه‌ها در خصوص دانشگاه گفتمان انقلاب اسلامی، توضیحات زیر به منظور تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رسد:

1-  به استناد اهداف و مأموریت‌های مندرج در اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی؛ شناسایی و فراهم نمودن موجبات مشارکت نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از عمده‌ترین اهداف و مأموریت‌های این دانشگاه است. این دانشگاه در حال حاضر با بیش از ۱۰۵۰ مرکز و نزدیک به ۵۰۰ هزار دانشجو این مأموریت خود را دنبال می‌کند.

   در این راستا موافقت اصولی با راه‌اندازی مركز آموزش علمی كاربردی موسسه پژوهش و تبیین  گفتمان انقلاب اسلامی و مشارکت در تدوین و تصویب دوره‌های آموزشی متناسب با حوزه مأموریتی آن مرکز، مؤید عملکرد دانشگاه جامع در چارچوب اهداف و وظایف محوله است.

2-  مرکز علمی کاربردی مؤسسه پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی یکی از مراکز تحت پوشش دانشگاه جامع علمی کاربردی است که موافقت اصولی برای اجرای دوره‌های علمی کاربردی مرتبط با حوزه مأموریتی خود را از این دانشگاه اخذ کرده و در حال حاضر با حدود  250 دانشجو فعالیت می‌کند. بنابراین استفاده از عنوان "دانشگاه" برای این "مرکز" فاقد وجاهت قانونی است.

۳- هیچ یک از مراکز تحت پوشش این دانشگاه، از جمله مرکز مذکور هیچگونه محدودیتی در پذیرش دانشجو در رشته های مهارتی مرتبط با اهداف و مأموریت خود ندارند، لیکن مجوز پذیرش در سایر رشته‌های غیر مرتبط برای همه مراکز با محدودیت جدی مواجه است.

۴- با وجود سیاست قطعی این دانشگاه مبنی بر مأموریت گرایی و بازگشت به وظایف و مأموریتهای اصلی خود، به منظور کمک به مراکز برای تطبیق وضعیت خود با شرایط مطلوب در بازه زمانی مناسب، در سال جاری طبق روال گذشته اجازه پذیرش دانشجو در برخی از رشته‌های غیر مرتبط، به مراکز از جمله مرکز مزبور داده شده تا ظرف مدت یکسال شرایط لازم برای حرکت در چارچوب مأموریت، اهداف و توانایی تخصصی خود را فراهم سازند.

۵- تلاش دانشگاه جامع علمی کاربردی، تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای سیاستهای ریاست محترم جمهوری در توسعه دوره‌های مهارتی و شغل محور با کیفیت مطلوب و حرکت در راستای اهداف و مأموریت‌های تعیین شده در اساسنامه خویش بوده و برنامه‌ای برای توسعه کمی رشته‌های نظری، غیر مهارتی و بدون بازار کار، بویژه در مراکز فاقد کیفیت لازم از نظر آموزشی و زیربنایی، ندارد.


نظر شما :