بیانیه چهارمین کنگره ملی آموزش های عالی مهارت، فناوری و اشتغال دانشگاه جامع علمی کاربردی

۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۷:۵۳ کد : ۳۸۰۶۴ اخبار ستاد
تعداد بازدید:۱۷۰۴

دانشگاه جامع علمی کاربردی در چهارمین کنگره ملی آموزش های عالی مهارت، فناوری و اشتغال بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، در چهارمین کنگره ملی آموزش های عالی مهارت، فناوری و اشتغال دانشگاه جامع علمی کاربردی بیانیه ای به شرح ذیل صادر شد:

 

بسمه تعالی

خداوند متعال را شاکریم که توفیق برگزاری موفقیت آمیز چهارمین کنگره ملی آموزش های عالی مهارت، فناوری و اشتغال را در روزهای 24 و 25 بهمن ماه 1396 به ما ارزانی داشت. ضمن تشکر از تمامی دست اندرکاران و شرکت کنندگان در این رخداد ملی،  امیدواریم این حرکت، سهم تعیین کننده و مثبتی در ارتقای مهارت، فناوری و اشتغال کشور داشته باشد. با توجه به مباحث طرح شده در سخنرانی های کلیدی، مقالات علمی، مباحثات پنل ها و میزگردهای برگزار شده، موارد زیر جهت بررسی و لحاظ در سیاست ها و برنامه های اجرایی کلان ملی مورد تاکید قرار می گیرد:

1. بازنگری، بازطراحی و ارتقای ساختار نظام آموزش عالی با هدف ایجاد تمایز بین آموزش های نظری و کاربردی، در دستور کار نهادهای قانونگذار و سیاستگذاران حوزه آموزش عالی قرارگیرد.

۲.فرایند جذب، آموزش و دانش آموختگی دانشجویان به گونه ای بازنگری شود که توانمندی‌ها،  ظرفیت ها و پرورش استعدادها منطبق با نیازهای بازار و برنامه های توسعه ای کشور شناسایی و شکوفا شوند.

۳.  با توجه به نیاز روزافزون کشور به توسعه اشتغال، باید ماموریت گرا ساختن مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی در دستور کار قرار گیرد و زیرساخت های لازم برای آموزش نیروی کار توانمند، خلاق و دانش بنیان فراهم شود.

۴ .با هدف ایجاد بستر برای جلب اعتماد بازار کار به دانش آموختگان مؤسسات ارائه دهنده آموزش های کاربردی، نظام ملی تضمین کیفیت ایجاد، و سازوکار روزآمدسازی و تنفیذ نتایج ارزیابی و صلاحیت سنجی آن  در بدنه اجرایی تعریف و به اجرا گذاشته شود.

۵. با هدف ایجاد هم افزایی در بین نهادها و مؤسسات ارائه دهنده آموزش های غیر نظری (علمی- کاربردی و حرفه ای) رابطه ارگانیک بین این نهادها از یک سو و ارگان ها و نهادهای مخاطب از سوی دیگر تعریف و به رسمیت شناخته شود.

۶ .ارزیابی و سطح بندی مراکز ارائه دهنده آموزش های علمی کاربردی در دستور کار قرار گرفته و هرگونه ایجاد و توسعه فعالیت این مراکز منوط به نتایج ارزیابی و سطح بندی شود.

7.  همه سازمان ها موظف شوند در فرایند تطبیق شغل وشاغل و شناسایی نقاط ناهمخوان در برنامه های بازآموزی مهارتی با مؤسسات آموزش عالی علمی و کاربردی مشارکت و همکاری کنند.

8. دولت با هدف حمایت از تلاش های مؤسسات آموزش عالی علمی و کاربردی، بسته های تشویقی از جمله معافیت های مالیاتی، وام های ارزان قیمت و حمایت های قانونی و حقوقی از دانش آموختگان این مؤسسات را در دستور کار قرار دهد.

9. دانش آموختگان مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی تحت پوشش کامل صندوق های خطرپذیر و بیمه های مسولیت مدنی قرار بگیرند تا نسبت به آغاز و تداوم فعالیت های کارآفرینانه خود اطمینان خاطر داشته باشند.

10. شبکه دانش آموختگان مؤسسات آموزش عالی مهارتی تشکیل و با دستور کار مشخص در راستای کمک به اشتغالزایی مورد حمایت نهادهای مادر و سیاستگذاران کلان قرار گیرد.

11. با توجه به اهمیت ارتباطات بین المللی در ارتقای کیفیت آموزش های مهارتی، امکان تاسیس واحدهای بین المللی در مؤسسات آموزش عالی مهارتی فراهم شود تا امکان تبادل دانش و تجربیات  و بسترهای اشتغال دانش آموختگان در تراز بین المللی فراهم شود.

۱2.  شرکت های مورد تایید از سوی دانشگاه های آموزش عالی مهارتی از امکانات دانش بنیان و تسهیلات مربوطه بهره مند شوند

13. با توجه به اهمیت شایستگی و صلاحیت برای ورود موفقیت آمیز و ادامه فعالیت اثربخش در بازارکار، صدور گواهی صلاحیت حرفه ای در کنار گواهی دانش آموختگی در دستور کار مؤسسات ارائه دهنده دوره های آموزش عالی مهارتی قرار گیرد.

 

                                                                                                             والسلام علیکم و رحمه الله

                                                                                                           تهران، 25 بهمن 1396