عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

پیوستن مراکز دولتی علمی کاربردی به خصوصی سیاست مناسبی است

۳۰ بهمن ۱۳۹۶ | ۲۰:۳۵ کد : ۳۸۱۰۵ اخبار ستاد
تعداد بازدید:۴۷۱۹

 عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مناسب بودن سیاست پیوستن مراکز دولتی علمی کاربردی به خصوصی خبر داد.

به نقل از خبرگزاری خانه ملت، اسدالّله عباسی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره دستور رییس جمهور مبنی بر ممنوعیت پذیرش دانشجو در مراکز علمی‌کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی گفت: موسسات غیردولتی باید غیردولتی باشند بدین معناکه نباید شرایط به  نحوه‌ای به جلو برود که موسسات دولتی علمی کاربردی با خصوصی به رقابت بپردازند. بنابراین جلوگیری از فعالیت دانشگاه جامع علمی کاربردی دولتی و سوق دادن این دانشگاه ها به  سمت دانشگاه‌های خصوصی می‌تواند بسیار تاثیرگذار تلقی شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: برای اتصال مناسب دانشجویان علمی کاربردی به صنعت، یکی از راهکارهای منطقی و اصولی خروج مراکز علمی کاربردی دولتی به سمت  خصوصی است.

وی خاطرنشان کرد: اگر مقرر  است هرکدام از وزارتخانه خودشان مرکز علمی کاربردی تاسیس کنند و نیروهای مورد نظر شان را جذب کنند بنابراین بخش خصوصی با این اوصاف  چگونه می‌تواند نیروهای مورد نظر را به  صنعت متصل کند.

 اسدالله عباسی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی دولتی به قلمرو دانشگاه‌های علمی کاربردی ورود نکنند، بنابراین اگر پشت  پرده خصوصی شدن مراکز دولتی علمی کاربردی، دستگاه های اجرایی دولتی نباشند بدین معنا که به معنای واقعی به دور از حمایت از دستگاه های دولتی  این دانشگاه‌ها  خصوصی  شوند این  امر می‌تواند بسیار کارساز باشد.

 


( ۱۰ )