برگزاری انتخابات تعیین نماینده دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی استان فارس در شورای تعامل

۰۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۱ کد : ۳۹۴۱۶ اخبار واحدهای استانی

انتخابات تعیین نماینده دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی استان فارس در شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویی برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی استان فارس، براساس دستور معاونت فرهنگی، دانشجویی و در راستایی ایجاد شورای تعامل دانشگاه و استفاده از نظرات و پیشنهادات دانشجویان این دانشگاه، انتخابات مربوط به تعیین نماینده واحد استان فارس در شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویان برگزار شد.

این انتخابات طی دو مرحله، انتخاب نمایندگان در مراکز آموزشی و سپس انتخابات نهایی مربوط به تعیین نماینده این استان از بین نمایندگان معرفی شده از سوی مراکز در واحد استانی برگزار شد.

در این جلسه  ضمن اشاره به اهمیت جایگاه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویی و شرح وظایف دبیر شورا ، کاندیداهای مشخص شده به معرفی سوابق و تشریح فعالیت های خود پرداختند و پس از برگزاری انتخابات و شمارش آراء، علی شاهسون به عنوان نماینده دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی استان فارس انتخاب شد.

 


نظر شما :