تضمین کیفیت آموزشی به همراه مکانیزم های تشویقی بهترین راهبرد تبلیغی دانشگاه جامع علمی کاربردی است

۱۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۵:۵۹ کد : ۴۶۱۵۵ اخبار ستاد

به نقل از روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان، دکتر بدری معاون اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن بازدید از روند احداث ساختمان جدید واحد استانی در نشست کمیته پذیرش 98 این استان شرکت کرد.

دکتر بدری در این نشست ضمن ارائه گزارشی از روند کیفی سازی برنامه های سالهای گذشته این دانشگاه گفت:بهترین راهبرد تبلیغی برای دانشگاه افزایش سطح کیفیت آموزشی به همراه مکانیزم های تشویقی متعددی است که باید به صورت یکپارچه در سراسر کشور دنبال شود.

دکتر بدری در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به وضعیت بحرانی اشتغال و خیل عظیم دانش آموختگان بیکار مهارت آموزی را به عنوان ماموریت و رسالت بزرگ برای ایجاد اشتغال برشمرد و تاکید کرد دانشگاه جامع علمی کاربردی با این ماموریت در کنار مردم و دولت قرار گرفته است و توسعه گفتمان مهارت آموزی در سرلوحه اقدامات این دانشگاه قرار دارد.

مهندس مرزبان مدیر کل امور فنی و عمرانی این دانشگاه که دکتر بدری را در این سفر همراهی کرده است ضمن بازدید میدانی مراحل احداث ساختمان جدید این استان را مورد بررسی قرار داد.


( ۱ )

نظر شما :