بازدید هیات موسسه فدرال آموزش های مهارتی فنی حرفه ای آلمان از مراکز آموزشی استان آذربایجان شرقی

۰۷ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۵ کد : ۴۶۴۶۸ اخبار ستاد

به گزارش روابط عمومی واحد استانی آذربایجان شرقی دکتر هلگه کرنر، مشاور ارشد موسسه فدرال آموزش های فنی حرفه ای آلمان در ایران به همراه امیر رادفر، مدیر همکاری های موسسه فدرال آموزش های فنی حرفه ای آلمان در ایران در راستای گسترش همکاری های دوجانبه ایرا ن و آلمان از مراکز آموزش علمی کاربردی شیرین عسل، ماشین سازی و ایدم بازدید کردند.

دکتر کرنر هدف از این بازدید را گسترش همکاری های متقابل موسسات آموزش فنی حرفه ای آلمان با مراکز آموزش علمی کاربردی ایران بیان کرد و گفت: پیرو ارتباطات و همکاری های قبلی و در راستای بررسی ظرفیت ها و پتانسیل های  بین المللی مراکز آموزش علمی کاربردی ایران این بازدید ها از مراکز استانی انجام می شود.

وی هم چنین برگزاری دوره های کوتاه مدت و دوره های آموزشی تخصصی را از دیگر اهداف این سفر عنوان کرد.

مشاور ارشد موسسه فدرال آموزش های فنی حرفه ای آلمان در ایران طی بازدید از مراکز آموزش علمی کاربردی ماشین سازی، شرین عسل و ایدم  با اشاره به امکانات و پتانسیل های این مراکز گفت: حقیقتا از دیدن امکانات و تجهیزات این مراکز آموزشی شگفت زده شدم چرا که قبل از بازدید از این مراکز تصور نمی کردم که مراکز آموزش علمی کاربردی این امکانات را در اختیار داشته باشند و  کارگاه های عملی و فضای مناسب را در اختیار دانشجویان قرار بدهند.

وی ارتباط مستقیم با کارخانجات و در جوار صنعت بودن را از اصلی ترین مزیت های این مراکز آموزشی برشمرده و گفت: موسسات فنی حرفه ای آلمان دنبال این نوع مراکز آموزشی و صنعتی برای آغاز همکاری هستند و این امکانات مراکز آموزشی می تواند آغاز همکاری با موسسات آلمانی باشد.

رادفر، مدیر همکاری های موسسه فدرال آموزش های فنی حرفه ای آلمان در ایران نیز دسترسی آسان به کارگاه های عملی و فضای مناسب و کافی را از مزیت های مراکز مذکور اعلام کرده و گفت: با توجه به اینکه فضای کافی در اختیار دانشجو و مدرس قرار دارد هم دانشجو به راحتی می تواند آموزش های مهارتی خود را به نحو عالی ببیند و هم مدرس می تواند دانشجویان را نظارت و ارزیابی کند.

رادفر هم چنین در ادامه اشاره ای به امکانات مراکز آموزشی کرده و گفت:  مراکزیرا که بازدید کردیم از پتانسیل های بالایی برخوردار بودند و این امر نقطه مشترکی بین موسسات آلمانی به حساب می آید با این حال باید به روز نمودن امکانات سرلوحه متولیان مراکز آموزشی باشد.

وی با بیان اینکه در موسسات فنی حرفه ای آلمانی تجهیزات آموزشی همیشه از صنعت جلوتر و پیشرفته ترند گفت: اینکه تجهیزات آموزشی از صنعت و واقعیت جامعه جلوتر باشند منطقی و موجه هست چرا که دانشجو تا آموزش های روز را ببیند صنعت و تکنولوزی در حال رشد هست و دانشجو باید همیشه به روز باشد.

در پایان هیات بازدید کننده آلمانی ضمن بیان اینکه استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز یک قطب صنعتی است تاکید کردند: نتیجه این بازدید را خوب ارزیابی می کنیم و  امیدواریم به زودی بتوانیم با همکاری موسسات فنی حرفه ای آلمان، دوره های کوتاه مدت در استان آذربایجان شرقی برگزار کنیم.


( ۲ )

نظر شما :