توسعه دوره های کوتاه مدت آموزشی و تک پودمانها در دانشگاه جامع علمی کاربردی در دستور کار است

۲۷ آذر ۱۳۹۸ | ۱۶:۴۰ کد : ۴۷۶۸۱ اخبار ستاد

به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی هرمزگان، با حضور دکتر سیداحمدرضا پیش بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی و دکتر جاودان رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی هرمزگان، نشست با رؤسا و کارشناسان روابط عمومی و فرهنگی مراکز آموزش علمی کاربردی استان هرمزگان در سالن اجتماعات این دانشگاه در بندرعباس برگزار شد.

در این نشست معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: ما در این دانشگاه طی 2 سال گذشته با توجه به نظام 11 ساله، ورودی از آموزش و پرورش نداشتیم، و امسال برای اولین بار از نظام 3-3-6 دانشجو جذب این دانشگاه شد

وی عنوان کرد: درگذشته تعداد دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی از پنج میلیون و 800 هزاردانشجو به سه میلیون و 3۰۰ هزار نفر رسید، که با همت واحد های استانی و مراکز آموزش، علی رغم کاهش دانشجو در تمام نظامها حتی دانشگاههای سطح یک کشور، دانشگاه جامع علمی کاربردی، امسال با تکمیل ظرفیت، نزدیک به 23 درصد افزایش دانشجو در پذیرش مهرماه داشت.

دکتر سیداحمدرضا پیش بین گفت: میانگین سن ورودی های این دانشگاه چهار سال جوان تر شده است و متوسط معدل ورودی های ما امسال دو نمره افزایش پیدا کرده و اکنون بالای ۱۵ است، و سهم دانشگاه جامع علمی کاربردی از آموزش عالی کشور هم اکنون ۱۰ درصد است که قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه به ۳۰ درصد افزایش یابد.

 وی افزود: در سطح وزارتخانه، توسط وزیر علوم، از دانشگاه جامع علمی کاربردی، به عنوان دانشگاه کیفی نام برده می شود و مدارک دانش آموختگان این دانشگاه ارزش دارد و به وفور ترجمه می شود و مورد توجه ویژه در خارج از کشور است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی یک دانشگاه کارآفرین است ولی نباید به همین مقداربسنده کرد و کارآفرینی باید به نوآوری و تجاری شدن تبدیل شود و فعال کردن بخش خصوصی، یکی دیگر از نقاط قوت این دانشگاه است و در حال حاضر برنامه های آموزش مهارتی به عهده بخش خصوصی است،

وی بر ارتقاء کیفیت آموزشی تاکید کرد و گفت: دوره های کوتاه مدت آموزشی و تک پودمانها  با توجه به اهمیت موضوع باید توسعه داده شود و اختیار بخش اعظمی از صدور مجوزها در این زمینه به استان ها سپرده شده است و واحدهای استانی می توانند در چارچوب تفاهم نامه ها دانشگاه با استانداری، آموزش دوره های ضمن خدمت کارکنان را به عهده بگیرد.

دکتر سیداحمدرضا پیش بین بیان کرد: طی کردن مسیر جذب مدرسان وگسترش، توسط مراکز آموزشی از استانداردهای تعریف شده نظام آموزش عالی است به همین منظور طرح ساماندهی مدرسان در این دانشگاه مطرح شد.

در پایان این نشست، روسای مراکز آموزش علمی کاربردی واحد استانی هرمزگان در زمینه مسائل و مشکلات مشترک مواردی را مطرح  کردند که بخشی از این موارد در جلسه پاسخ داده شد و بخشی در دستور کار دانشگاه قرار گرفت.


( ۱ )

نظر شما :