کارگاه ارزیابی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت مراکز علمی کاربردی استان خراسان رضوی برگزار شد

۱۶ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۸:۲۶ کد : ۴۸۴۲۶ اخبار ستاد

به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی خراسان رضوی، با حضور دکتر نیستانی معاون مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر مرتضی تشکری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی خراسان رضوی و روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان خراسان رضوی، کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت مراکز علمی کاربردی در مشهد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی خراسان رضوی ضمن تبریک ایام دهه فجر و خوشامدگویی گفت: ارزیابی درونی مراکز آموزش علمی کاربردی مربوط به سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی این استان در جهت کیفی سازی فعالیت هایشان است و تلاش ما در واحد استانی برای برنامه ریزی این حوزه در جهت کیفیت بخشی و استمرار آن در سطح مراکز آموزشی است چرا که  برنامه ریزی ها و ارزیابی ها، کیفی سازی بیشتر فعالیت مراکز علمی کاربردی را در پی دارد.

آشنایی با مبانی نظری و فرایند نظارت و برنامه ریزی بهبود کیفیت مراکز علمی کاربردی، محور صحبت و سخنان دکتر جعفری ثانی و دکتر عباسی از دیگر اعضای تخصصی شبکه تضمین کیفیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بود که در ادامه این کارگاه آموزشی برگزارشد.

انجام فعالیت گروهی و کارتیمی در تهیه فهرست مشکلات و مسایل مراکز، فهرست بندی، دسته بندی و اولویت بندی این مسایل، تدوین راهکارهای مناسب برای هریک از مشکلات مطرح شده و تدوین برنامه ای برای بهبود کیفیت از دیگر محورهای اصلی این کارگاه آموزشی بود.


نظر شما :