واکسیناسیون کرونا شهرک های صنعتی اردبیل در مرکز آموزش علمی کاربردی ذوب آهن اردبیل اجرا شد

۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۸ کد : ۵۶۳۹۴ اخبار واحدهای استانی
تعداد بازدید:۴۹۲

به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی اردبیل، دکتر داریوش لطیفی قوسجین رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی اردبیل از اجرای طرح  واکسیناسیون کرونا شهرک های صنعتی اردبیل در مرکز آموزش علمی کاربردی ذوب آهن اردبیل خبر داد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی اردبیل با اعلام این خبر افزود: با هماهنگی انجام شده و به منظور اجرای طرح واکسیناسیون برای دو هزار نفر از پرسنل و کارگران شاغل در شهرک های صنعتی اردبیل، مرکز آموزش علمی کاربردی ذوب آهن اردبیل برای اجرای این طرح انتخاب و در دو روز متوالی انجام گرفت.

وی گفت: با توجه به جایگاه علمی و آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی ذوب آهن اردبیل در بطن شهرکهای صنعتی اردبیل، این مرکز آموزشی همجواری دانشگاه و صنعت را در فضای علمی و عملی محقق کرده است و شکل گیری همکاری های متعدد و چند جانبه در زمینه آموزش های کوتاه مدت و حتی سلامت محور کارگران و شاغلان واحدهای صنعتی در سالهای اخیر را فراهم کرده است.

دکتر داریوش لطیفی قوسجین بیان کرد: تعامل بین دانشگاه جامع علمی کاربردی و واحدهای صنعتی، نمونه بارزی از حسن همکاری و همجواری دانشگاه و صنعت بوده که می تواند گام های موثری به همراه داشته باشد.

شایان ذکر است در جریان اجرای طرح واکسیناسیون کرونا، مسعود امامی یگانه فرماندار اردبیل و جمعی از مسئولین از چگونگی فرایند این اقدام سلامت محور در محل مرکز آموزش علمی کاربردی ذوب آهن بازدید بعمل آورده و از مسئولین اجرایی در این مرکز آموزشی قدردانی کردند.


( ۲ )