ساختار سازمانی و معاونت ها

ریاست دانشگاه:(دکتر محمد حسین امید)

حوزه ریاست:

 


 معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع:(دکتر سید علی بدری)

 • اداره کل امور مالی:(حمیدرضا آرائی نژاد)
 • اداره کل امور اداری و منابع انسانی:(محمد راغ)
 • دفتربرنامه، بودجه ،تشکیلات و تحول اداری:(حمیدرضا متقی)
 • اداره کل امور فنی و پشتیبانی و طرح های عمرانی:(شیرمراد مرزبان)

 معاونت آموزشی:(دکتر مختار جلالی جواران)

 • دفتر برنامه ریزی درسی:(دکتر علیرضا ریاحی بختیاری)
 • دفتر گسترش آموزش عالی :(کیانوش بهرهی)
 • اداره کل خدمات آموزشی:(مهندس سعید اشرفی)
 • دفترآموزشهای کوتاه مدت :(سرکار خانم میرجمالی)
 • مرکز امور مدرسان:(دکتر حامد باقری فراهانی)

  معاونت نظارت و سنجش :(دکتر محسن محمدزاده)

 • دفتر نظارت و ارزیابی:(دکتر غلامرضا شمس مورکانی)
 • دفتر سنجش و آزمون :(اسرافیل علا)
 • دفتر صلاحیت حرفه ای:(دکتر محسن محمدزاده)
 • دفتر هماهنگی امور واحدهای استانی:(محمد فتحی)

معاونت پژوهش و فناوری:(دکترمهدخت بروجردی علوی)

 • دفتر نوآوری فناوری و تجاری سازی دانشگاه:(محمد حسین موسی زاده)
 • دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات:(مهندس مرتضی گل نژاد)
 • مرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک:(دکتر رسول ناصری)

 معاونت فرهنگی و دانشجویی:(دکتر سیداحمدرضا پیش بین)

 • اداره کل امور دانشجویی:(دکتر همایون روحیان)
 • امور دانشجویان شاهد و ایثاگر: ( محمدرضا شیخ ربیعی)
 • دفتر امور فرهنگی و اجتماعی:(مهندس احمد دارابی)
 • اداره کل تربیت بدنی:(سید ابوالفضل تجلی)
 • مرکز فعالیت های قرآن و عترت: (سلیمان عباسی)

 

pdf ساختار سازمانی