ساختار سازمانی و معاونت ها

ریاست دانشگاه:(دکتر حسین بلندی)

حوزه ریاست:

 


 معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع:(دکتر حامد باقری فراهانی)

 • اداره کل امور مالی:(حمیدرضا آرائی نژاد)
 • اداره کل امور اداری و منابع انسانی:(دکتر حبیب کمری)
 • دفتربرنامه، بودجه ،تشکیلات و تحول اداری:(حمیدرضا متقی)
 • اداره کل امور فنی و پشتیبانی و طرح های عمرانی:(محمدمهدی معتمدی نژاد)

 معاونت آموزشی:(دکتر اصغر کشتکار)

 • دفتر برنامه ریزی درسی:( علیرضا جمالزاده)
 • دفتر گسترش آموزش عالی :(دکتر نوید غفارزاده)
 • اداره کل خدمات آموزشی:(مهندس سعید اشرفی)
 • دفترآموزشهای کوتاه مدت :(دکتر میرجمالی)
 • مرکز امور مدرسان:(دکتر نغمه فعال همدانی)

  معاونت نظارت و سنجش :(دکتر محمدفتحیان)

 • دفتر نظارت و ارزیابی:(دکتر مهدی رحمانی)
 • دفتر سنجش و آزمون :(دکتر یادگارزاده)
 • دفتر صلاحیت حرفه ای:(دکتر علی معصومیان کلشتری )
 • دفتر هماهنگی امور واحدهای استانی:(دکتر محمد فتحی)

معاونت پژوهش و فناوری:( دکتر علی صدر )

 • دفتر نوآوری فناوری و تجاری سازی دانشگاه:(دکتر علیرضا خیابانی)
 • دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات:(دکتر مرتضی گل نژاد)
 • مرکز تولید محتوا و آموزش الکترونیک:(دکتر رسول ناصری)

 معاونت فرهنگی و دانشجویی:(سلیمان عباسی)

 • اداره کل امور دانشجویی:(دکتر همایون روحیان)
 • امور دانشجویان شاهد و ایثاگر: ( محمدرضا شیخ ربیعی)
 • دفتر امور فرهنگی و اجتماعی:(اسماعیل شهمیری)
 • اداره کل تربیت بدنی:(محمدنقی یوسف پور)
 • مرکز فعالیت های قرآن و عترت: (حجت الاسلام و المسلمین حسین افتخاریان)

 

pdf ساختار سازمانی