ساختار سازمانی و معاونت ها

ریاست دانشگاه:(دکتر محمد حسین امید)

حوزه ریاست:

 • اداره کل حوزه ریاست ،روابط عمومی و پاسخ گویی به شکایات:(دکتر سید احمد رضا پیش بین)
 • روابط عمومی:( دکتر مجید رضا خداوردیان)
 • اداره کل دفتر مرکزی حراست:(شیر مراد مرزبان)
 • دفتر همکاریهای علمی و بین و المللی:(دکتر محمد رضا دلاور)
 • دفتر حقوق:(دکتر علیرضا دبیر نیا)
 • اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثار گر:(دکتر احمد رضا پیش بین)
 • هسته گزینش:(محمد فتحی)
 • دبیر جذب اعضا حوزه ریاست:(دکتر مریم ابراهیمی)

 


 معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع:(دکتر سید علی بدری)

 • اداره کل امور مالی:(محمد قادر زاده)
 • اداره کل امور اداری و منابع انسانی:(محمد راغ)
 • دفتر بودجه ،تشکیلات و تحول اداری:(صفر میر یونس حقی)
 • اداره کل امور فنی و پشتیبانی و طرح های عمرانی:(سید محمد رضا موسوی)

 معاونت آموزشی:(دکتر محمد علی اخوان بها بادی)

 • دفتر برنامه ریزی درسی:(علیرضا جمال زاده)
 • دفتر گسترش آموزش عالی :(علی معصومیان)
 • اداره کل خدمات آموزشی:(دکتر رسول شمشادی)
 • مرکز امور مدرسین:(حامد باقری فرهانی)

  معاونت نظارت و سنجش :(دکتر جواد حاتمی)

 • دفتر نظارت و ارزیابی:(دکتر غلام رضا شمس مورکانی)
 • دفتر سنجش و اموزش :(اسرافیل علا)
 • دفتر صلاحیت حرفه ایی:(دکتر علی ضیایی مهر)
 • دفتر هماهنگی امور واحدهای استانی:(محمد هادی عسگری)

معاونت پژوهش و فناوری:(دکتر بروجردی)

 • دفتر امور پزوهش و فناوری:(محمد حسین موسی زاده)
 • دفتر فناوری اطاعات و ارتباطات:(بهروز غلام پور دهکی)
 • دفتر ارتباط با صنعت و کار آفرینی:(سید خدیجه میر جمالی)
 • مرکز اسناد و انتشارات:(دکتر رسول ناصری)

 معاونت فرهنگی و دانشجویی:(دکتر بهزاد بهرامی نسب)

 • اداره کل امور دانشجویی:(دکتر کیانوش بهرهی)
 • دفتر امور فرهنگی و اجتماعی:(احمد دارابی)
 • اداره کل تربیت بدنی:(سید ابوالفضل تجلی)

 

pdf ساختار سازمانی