مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان

استانزنجان
آدرسساختمان شماره ۱:زنجان-دروازه ارک-خیابان ۱۷ شهریور-خیابان شهیدان بسطامیان-مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی-_x۰۰۰D_ ساختمان شماره۲:زنجان،شهرک کارمندان،فاز اول،خیابان پنجم
تلفن۵۲۵۹۶۲۴-۰۲
نوععمومی
شماره فکس۵۲۵۹۶۲۵-۰۲
آدرس وب سایتwww.jd-university.com
آدرس ایمیلzanjan.iast@acecr.ac.ir

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۷۰
انیمیشنفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
ایمنی کار و حفاظت فنیصنعتکاردانیترمی۳۵
تبلیغات و بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حقوق گرایش شورای حل اختلافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
خبرنگاریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
خدمات مشاوره ملکیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
فیلم سازی گرایش تدوین فیلمفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
فیلم سازی گرایش نقاشی متحرکفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای انیمیشنفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰