فیلم سازی گرایش نقاشی متحرک

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته فیلم سازی گرایش نقاشی متحرک

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
اصول ارتباط جمعیفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیپودمانی
ایمنی در حرفهفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیپودمانی
باند سازی و میکس صدا در فیلمفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیپودمانی
پروژهفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیپودمانی
تاریخ هنر ایران و جهانفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیپودمانی
تدوینفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیپودمانی
تکنیکهای نقاشی متحرکفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیپودمانی
تولید فیلم انیمیشنفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیپودمانی
تولید فیلم انیمیشنفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیپودمانی
حرکت در فیلمهای عروسکیفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیپودمانی
روش تحقیقفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیپودمانی
زبان فنیفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیپودمانی
ساخت عروسک های تک فریمفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیپودمانی
سبک شناسی نقاشی متحرکفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیپودمانی
صدا و اکوسیتکفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیپودمانی
طراحی و نقاشی متحرکفیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیپودمانی
فیزیک نور و صدافیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیپودمانی
فیلم نامه انیمیشن۱فیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیپودمانی
فیلم نامه انیمیشن۲فیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیپودمانی
فیلمبرداری۱فیلم سازی گرایش نقاشی متحرککاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته فیلم سازی گرایش نقاشی متحرک

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی زنجانزنجانساختمان شماره ۱:زنجان-دروازه ارک-خیابان ۱۷ شهریور-خیابان شهیدان بسطامیان-مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی-_x۰۰۰D_ ساختمان شماره۲:زنجان،شهرک کارمندان،فاز اول،خیابان پنجم۵۲۵۹۶۲۴-۰۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱۲تهرانتهرانخیابان شریعتی،خیابان حقوقی۸۸۹۰۸۱۶۴-۸
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱اصفهاناصفهاناصفهان-ملک شهر-خیابان مطهری-خیابان شهید آیت اله صدر-خیابان محمد باقر حکیم۴۳۵۴۴۰۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۴تهرانتهرانخ سمیه-بین قره نی و نجات الهی-پلاک ۱۶۳۷-۸۸۹۴۱۲۲۶