مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

استانکرمانشاه
آدرسکرمانشاه سه راه ۲۲ بهمن خیابان جهاد دانشگاهی ساختمان جهاد دانشگاهی
تلفن۸۲۲۷۲۴۳.۶
نوععمومی
شماره فکس۸۲۲۷۲۴۸
آدرس وب سایتwww.uastjdksh.ac.ir
آدرس ایمیلinfo@jdk.ir

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

نمایش ۲۱ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
مهندسی تکنولوژی ساختمانصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش برنامه نویسی تحت وبصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وبصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری ساختمان سازیصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسودهصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی۳۵