مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی اردکان یزد

استانیزد
آدرساردکان بلوار شهید بهشتی جنب مهمانسرای جهانگردی
تلفن۵ ۷۲۲۵۶۰۰
شماره فکس۷۲۲۱۹۷۱

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی اردکان یزد

نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
نتیجه‌ای یافت نشد.