مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان فارس

استانفارس
آدرسشیراز-بلوار احمدی جنوبی-کوچه شماره ۸-ساختمان شماره ۳(ولیعصر)-مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان بهزیستی فارس وابسته به سازمان بهزیستی کشور
تلفن۰۷۱۱-۷۳۶۰۰
نوعدولتی
شماره فکس۷۳۶۰۰۵۸

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان فارس

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۲۰
اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تربیت مربی مراکز پیش از دبستانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تربیت مربی مراکز پیش از دبستانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
تربیت مربی مراکز پیش از دبستانمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۴۵
تکنولوژی آموزشیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای اورژانس اجتماعیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی خانه کودک و نوجوانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژهمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژهمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان کم توان ذهنیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهد کودکمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهدکودکمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰