آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی

دروس رشته آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آشنایی با آسیب شناسی اجتماعیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیپودمانی
آشنایی با اقوام ایرانی و ویژگی های فرهنگی آنهاآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیپودمانی
آمار کاربردیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیپودمانی
آموزش مهارت های زندگیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیپودمانی
اصول علم سیاستآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیپودمانی
اصول و مبانی ارتباطات در توسعه فرهنگیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیپودمانی
اصول و مبانی پیشگیریآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیپودمانی
اقتصاد و مواد مخدرآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیپودمانی
بررسی سازمانها و قوانین اعتیاد در ایرانآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیپودمانی
برنامه ریزی اوقات فراغتآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیپودمانی
بهداشت روانیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیپودمانی
جامعه شناسی اعتیادآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیپودمانی
جامعه شناسی فرهنگیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیپودمانی
جمعیت شناسیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیپودمانی
حقوق اساسیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیپودمانی
خانواده و اعتیادآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیپودمانی
روانشناسی اجتماعیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیپودمانی
روانشناسی اعتیادآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیپودمانی
روانشناسی شخصیتآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیپودمانی
روش تحقیق فرهنگیآسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادکارشناسیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیاد

نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۸ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقیآذربایجان شرقیتبریز-خیابان آزادی-خیابان سلیمان خاطر-روبروی آتش نشانی-اداره بهزیستی شهرستان تبریز۰۴۱۱-۴۷۸۲۳۴۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان آذربایجان غربیآذربایجان غربیساختمان شماره۱:هشت شهریور،خیابان عارف،روبروی ساختمان شماره ۲ دانشگاه پیام نور-ساختمان شماره ۲:ارومیه،خیابان ولیعصر،روبروی سه راه مجاهد۳۸۵۰۸۶۰-۲۷
مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان ایلامایلامایلام-میدان دفاع مقدس - بلوار دانشجو - روبروی اداره کل تعاون ۰۸۴۱۲۲۳۵۰۶۸-۹
مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاریچهارمحال و بختیاریشهرکرد، خیابان فردوسی شمالی بالاتر ازدانشگاه پیام نور ، ۷-۲۲۶۴۳۳۵
مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان خراسان جنوبیخراسان جنوبیبیرجند-خیابان شهداء-شهداء۶۰۵۶۱۲۲۳۹۲۴۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان خوزستانخوزستانخوزستان اهواز خوزستان کمپلو خ امیر کبیر جنوبی بعد از چهار راه ابهری سمت راست مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی خوزستان۰۶۱۱۳۷۳۷۵۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستانسیستان و بلوچستانزاهدان-خیابان پرستار-جنب بیمارستان تامین اجتماعی۰۵۴۱۲۵۱۶۶۶۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان فارسفارسشیراز-بلوار احمدی جنوبی-کوچه شماره ۸-ساختمان شماره ۳(ولیعصر)-مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان بهزیستی فارس وابسته به سازمان بهزیستی کشور۰۷۱۱-۷۳۶۰۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان کرمانکرمانکرمان-بلوار جمهوری-بعد از چهار راه فرهنگیان۲۱۱۸۴۶۸-۹
مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان یزدیزدیزد-تفت-ابتدای بلوار شهید بهشتی۰۳۵۲۶۲۳۵۰۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی مهدی شهر استان سمنانسمنانمهدیشهر خیابان صاحب الزمان-دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی استان سمنان۰۲۳۲۳۶۲۹۳۵
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تعاونی پیشتازان آیین زندگی تهرانتهرانتهران-خیابان اشرفی اصفهانی-نرسیده به پل همت-خیابان عربشاهی( پارک)-شهرک هما-ساختمان پیشتازان آیین زندگی۴۴۲۴۱۳۳۱-۴
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهرانتهرانتهران-خیابان کریمخان زندجنب پارک بهجت آباد روبروی خیابان به آفرین( ساختمان سابق مرکزی شماره ۴ شهرداری تهران)علمی کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهران۵-۸۸۸۹۸۹۴۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی نیروی انتظامی ارومیهآذربایجان غربیارومیه -جاده سلماس پس ازپل سوم خرداد اول ناحیه قدیم جنب ساختمان اداره اماکن عمومی ۰۴۴۱۲۷۵۳۴۴۴
مرکز آموزش علمی-کاربردی نیروی انتظامی تبریزآذربایجان شرقیتبریز،بلوار۲۹ بهمن،ایستگاه راهنمایی،جنب دادگستری استان،ساختمان سابق راهنمایی و رانندگی۲۱۸۲۷۶۲-۲۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی نیروی انتظامی خراسان رضویخراسان رضویساختمان شماره ۱:مشهد-تقاطع بلوار طبرسی و بلوار مجلسی-ساختمان دانشگاه علوم انتظامی شعبه شمال شرق کشور-_x۰۰۰D_ ساختمان شماره۲:مشهد،خیابان کوشش،انتهای کوشش۳۲۲۱۸۳۰۰۰-۲۱
مرکز علمی کاربردی گلپایگاناصفهان گلپایگان، میدان دفاع مقدس، ابتدای بلوار سپاه‌۵۷۲۴۰۰۵۱