مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

استانآذربایجان شرقی
آدرستبریز-خیابان آزادی-خیابان سلیمان خاطر-روبروی آتش نشانی-اداره بهزیستی شهرستان تبریز
تلفن۰۴۱۱-۴۷۸۲۳۴۰
نوعدولتی
شماره فکس۰۴۱۱-۴۷۶۸۸۱۴

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۳۰
اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تربیت مربی مراکز پیش از دبستانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تربیت مربی مراکز پیش از دبستانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای اورژانس اجتماعیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی خانه کودک و نوجوانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان کم توان ذهنیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهد کودکمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهدکودکمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-اورژانس اجتماعیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانوادهمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری کودکمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراقبت سالمندانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مربیگری ورزش معلولینمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیادمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰