مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان خوزستان

استانخوزستان
آدرسخوزستان اهواز خوزستان کمپلو خ امیر کبیر جنوبی بعد از چهار راه ابهری سمت راست مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی خوزستان
تلفن۰۶۱۱۳۷۳۷۵۲
نوعدولتی
شماره فکس۰۶۱۱۳۷۳۷۵۲

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان خوزستان

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۳۰
تربیت مربی مراکز پیش از دبستانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانوادهمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیادمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانوادهمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-کودکمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مشاوره ژنتیکمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
مددکاری اجتماعیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵