مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی مهدی شهر استان سمنان

استانسمنان
آدرسمهدیشهر خیابان صاحب الزمان-دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی استان سمنان
تلفن۰۲۳۲۳۶۲۹۳۵
نوعدولتی
شماره فکس۰۲۳۲۳۶۲۹۳۶

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی مهدی شهر استان سمنان

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۳۰
اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-خانوادهمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
مددکاری اجتماعیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
مربی کودکان استثناییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵