مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مخابرات خراسان رضوی

استانخراسان رضوی
آدرسمشهد-بلوار وکیل آباد-خیابان صدف-نبش صدف ۸
تلفن۸۶۷۱۲۱۲
نوععمومی
شماره فکس۸۶۷۱۲۱۲
آدرس وب سایتwww.tcktc.ir
آدرس ایمیلinfo@tcktc.ir

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مخابرات خراسان رضوی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)صنعتکاردانیپودمانی۳۵
سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی فنی ارتباطات داده هاصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)صنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICTصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)روستاییصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کابل و فیبر نوریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مخابرات-مراکز سوئیچینگصنعتکاردانیپودمانی۵۰
مهندسی تکنولوژی ICT بهره برداری از سیستم های مخابراتیصنعتکارشناسیپودمانی۳۵
مهندسی تکنولوژی ICT گرایش دیتاصنعتکارشناسیپودمانی۳۵
مهندسی تکنولوژی ICT گرایش مخابرات سیارصنعتکارشناسیپودمانی۳۵
مهندسی تکنولوژی ICT گرایش مخابرات نوریصنعتکارشناسیپودمانی۳۵
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۳۵
مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش سوئیچ های شبکه ثابتصنعتکارشناسیپودمانی۳۵
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT-بهره برداری از سیستم های مخابراتیصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT-دیتاصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT-مخابرات سیارصنعتکارشناسیترمی۰