کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)روستایی

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)روستایی

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
ایمنی و بهداشت محیط کارکاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)روستاییکاردانیپودمانی
ریاضی پیش دانشگاهیکاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)روستاییکاردانیپودمانی
ریاضی پیش دانشگاهیکاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)روستاییکاردانیپودمانی
کارآفرینیکاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)روستاییکاردانیپودمانی
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطاتکاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)روستاییکاردانیپودمانی
کاربینیکاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)روستاییکاردانیپودمانی
کارورزی۱کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)روستاییکاردانیپودمانی
کارورزی۲کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)روستاییکاردانیپودمانی
گزارش نویسیکاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)روستاییکاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته کاردانی فنی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)روستایی

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی پاسارگادفارسفارس-شهرستان پاسارگاد-سعادت شهر-خیابان فرهنگ-خیابان معرفت۰۷۲۹-۷۲۲۴۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت مخابرات خراسان رضویخراسان رضویمشهد-بلوار وکیل آباد-خیابان صدف-نبش صدف ۸۸۶۷۱۲۱۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی مخابرات گیلانگیلانرشت بعد از میدان امام حسین نرسیده به جانبازان نبش کوچه افضلی مرکز علمی کاربردی مخابرات۰۱۳۱۸۸۲۱۲۲۴