مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان بازرگانی استان کرمان

استانکرمان
آدرسکرمان-خیابان امام جمعه-کوچه ۱۳-پلاک ۱۱
تلفن۰۳۴۱۲۴۴۵۱۴
نوعدولتی
شماره فکس۰۳۴۱۲۴۴۳۹۴
آدرس وب سایتندارد
آدرس ایمیلastckc@gmail.com

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان بازرگانی استان کرمان

نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
خدمات گمرکیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
خدمات مشاوره حقوقی صنوفمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای امور بیمهمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای بافت فرش دستباففرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-تجاریفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
مدیریت بازرگانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵