خدمات گمرکی

گروهمدیریت و خدمات اجتماعی
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته خدمات گمرکی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آشنایی با اظهار نامهsadخدمات گمرکیکاردانیپودمانی
آشنایی با سیستم آسیکوداخدمات گمرکیکاردانیپودمانی
آمار کاربردیخدمات گمرکیکاردانیپودمانی
اصول بازرگانیخدمات گمرکیکاردانیپودمانی
اصول بیمه در حمل و نقلخدمات گمرکیکاردانیپودمانی
اصول حسابداریخدمات گمرکیکاردانیپودمانی
اصول سرپرستیخدمات گمرکیکاردانیپودمانی
اصول طبقه بندی کالاخدمات گمرکیکاردانیپودمانی
اقتصاد خردخدمات گمرکیکاردانیپودمانی
اقتصاد کلانخدمات گمرکیکاردانیپودمانی
انبارداری و تخلیه و بارگیریخدمات گمرکیکاردانیپودمانی
ایمنی و آتش نشانیخدمات گمرکیکاردانیپودمانی
اینکوترمز۲۰۰۰خدمات گمرکیکاردانیپودمانی
تجهیزات کنترل کالاخدمات گمرکیکاردانیپودمانی
ریاضی عمومیخدمات گمرکیکاردانیپودمانی
زبان تخصصیخدمات گمرکیکاردانیپودمانی
سازمان و کنوانسیون ها بین المللی گمرکیخدمات گمرکیکاردانیپودمانی
سازمان و وظایف گمرکخدمات گمرکیکاردانیپودمانی
شیمی تعرفهخدمات گمرکیکاردانیپودمانی
قاچاق و تخلفات گمرکیخدمات گمرکیکاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته خدمات گمرکی

نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی آستاراگیلانآستارا،خیابان مطهری،کوچه پانزدهم،پلاک۳۵۵۲۶۶۶۵۱-۵۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی بازرگانی استان آذربایجان غربیآذربایجان غربیارومیه-خیابان همافر۲-نبش کوچه ۳۲۲۳۹۱۵۵
مرکز آموزش علمی-کاربردی بندرسازان گناوهبوشهرگناوه،کیلومتر۳ جاده گناوه،دیلم۰۷۷۲۳۲۴۷۸۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی دیلمبوشهر-دیلم انتهای خیابان شهدای جنوبی۰۷۷۲۴۲۴۲۸۳۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان بازرگانی استان کردستانکردستانخیابان آبیدر-جنب بانک کشاورزی-نبش کوچه تابان۳۲۳۲۵۵۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان بازرگانی استان کرمانکرمانکرمان-خیابان امام جمعه-کوچه ۱۳-پلاک ۱۱۰۳۴۱۲۴۴۵۱۴
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی تبریزآذربایجان شرقیتبریز-کوی ولیعصر-انتهای خیابان شهریار شمالی-۲۰ متری صفا۰۴۱۱۳۳۰۱۵۸
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضویخراسان رضویمشهد-بلوار بعثت تقاطع ناصرخسرو۸۴۵۴۱۰۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسبوشهرعسلویه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس-میدان فاضل جمی-بلوار سیراف-خیابان وحدت۰۷۷۲۷۳۷۶۵۷
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه-انزلیگیلانانزلی-خیابان اطبا۳۲۳۸۰۰۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه-بندرعباسهرمزگانساختمان شماره ۱ :بندرعباس زیبا شهر چهاراره خانه نان خیابان آل احمد ۱۶۰۷۶۱-۳۳۵۳۴۸۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم و فنون علامه طبرسیتهرانخیابان ستارخان-ضلع شمال غرب پل ستارخان-اول خیابان حاجی پور(پاک شمالی)- نبش رئیسی-پلاک ۶۸۴۴۲۶۲۰۰۱-۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی مهرانایلامشهرستان مهران فرخ آباد فاز ۲-جنب دبیرستان باهنر۰۸۴۲۸۲۲۶۱۹۱