مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

استانکهگیلویه و بویراحمد
آدرسگچساران-۲۰ کیلومتری محور گچساران شیراز
تلفن۰۷۴۲-۲۵۵۳۳
نوعدولتی
شماره فکس۰۷۴۲۲۵۵۳۳۶

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
انتقال و توزیع آب کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
پرورش طیورکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تکنولوژی گیاه پزشکیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی۳۵
حفاظت و حمایت منابع طبیعیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
کاردانی فنی آبیاری-انتقال و توزیع آب کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی امور زراعی-گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-تولیدات باغیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی گیاه پزشکیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیزاسیون کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی منابع طبیعی-حفاظت و حمایت منابع طبیعیکشاورزیکاردانیترمی۰
گل و گیاهان زینتیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
مکانیزاسیون کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۳۵