امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعی

گروهکشاورزی
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آب و خاک۳امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
آزمایشگاه شیمی آلیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
آفات گیاهان زراعیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
اصول زراعت و باغبانیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
اصول زراعت و باغبانیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
اصول سرپرستیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
اکولوژیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
بیماریهای گیاهان زراعیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
ترویج و آموزش کشاورزیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
تولید محصولات باغیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
تولید محصولات زراعیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
جامعه شناسی-توسعه روستایی عشایرامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
حشره شناسی و آزمایشگاهامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
حفظ نباتاتامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
رابطه آب و خاک و گیاهامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
ریاضی عمومیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
ریاضیاتامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
زبان تخصصیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
زراعت علوفه و حبوباتامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
زراعت غلاتامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعی

نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمرخراسان رضویکاشمر-بلوار سید مرتضی-روبروی پمپ بنزین۰۵۳۲۸۲۵۰۸۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه(ماهیدشت)کرمانشاهکرمانشاه-کیلومتر ۲۰ جاد ه اسلام آباد غرب۰۸۳۲۴۶۲۲۱۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی اصفهاناصفهان۱-اصفهان-خیابان جهاد جنب شرکت آب فاضلاب روستائی _ ۲-اصفهان-شهر جدید بهارستان-کیلومتر ۹ جاده قلعه شور۲۳۳۷۰۸۱-۸۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی زنجانزنجانزنجان-کیلومتر ۷ جاده سهرین(شهرک صنعتی) جنب هنرستان کشاورزی شهید باهنر۲۲۲۱۲۰۰-۴
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی سمنان(شاهرود)سمنانشاهرود-کیلومتر ۲ جاده بسطام۳-۲۲۲۰۹۷۱-۰۲۷۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان(بمپور)سیستان و بلوچستانایرانشهر-بمپور-کیلومتر ۲۲ جاده ایرانشهر بمپور۰۵۴۸-۲۵۲۲۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی فارس(علی آباد)فارسشهرستان پاسارگاد( سعادت شهر )-پردیس علی آباد کمین۰۷۲۹۷۲۶۲۱۵
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی قائناتخراسان جنوبیکیلومتر ۳۵ جاده قائن-گناباد شهر نیمبلوک مرکز آموزش کشاورزی قائنات۳-۰۵۶۲۵۳۷۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی قزوینقزوینقزوین-کیلومتر ۵ جاده قزوین به تاکستان-قبل از ایستگاه پمپ بنزین اقبالیه-کیلومتر ۳ جاده اختصاصی مرکز آموزش جهاد کشاورزی قزوین۰۲۸۲-۵۴۲۴۹
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمدکهگیلویه و بویراحمدگچساران-۲۰ کیلومتری محور گچساران شیراز۰۷۴۲-۲۵۵۳۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی هرمزگان(حاجی آباد)هرمزگانهرمزگان-حاجی آباد۰۷۶۳۴۲۲-۲۸
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی همدانهمدانکیلومتر ۵ جاده همدان تهران مقابل خانه های سازمانی شرکت گاز۰۸۱۱۴۳۷۲۸۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری بشرویهخراسان جنوبیبشرویه- انتهای بلوار جهاد۰۵۳۵۳۲۴۸۲۶۷
مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم و صنایع شیلاتی خلیج فارسبوشهربوشهر-بهمنی-کوی خواجه ها۰۷۷۱-۴۵۴۱۶