مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی کرج

استانالبرز
آدرسکرج-کیلومتر ۵ جاده ماهدشت-خ شهید همت
تلفن۰۲۶۱-۶۷۰۰۸
نوعدولتی
شماره فکس۶۷۰۰۸۸۰-۰۲

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی کرج

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
انتقال آبکشاورزیکاردانیپودمانی۳۵
بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تکثیر و پرورش آبزیان زینتیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تکنولوژی گیاه پزشکیکشاورزیکاردانیپودمانی۳۵
تکنولوژی گیاه پزشکیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تولید دانه های روغنیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیپودمانی۳۵
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
عمران گرایش اراضی کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
فرآورده های بیولوژیککشاورزیکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای امور تعاونمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی امور زراعی-تولید دانه های روغنیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی امور زراعی-گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی انتقال و توزیع آب کشاورزیکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی باغبانی-تولید سبزی و صیفیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-تولیدات باغیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-گل و گیاهان زینتیکشاورزیکاردانیترمی۰