انتقال آب

گروهکشاورزی
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته انتقال آب

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آبیاریانتقال آبکاردانیپودمانی
آمار و احتمالانتقال آبکاردانیپودمانی
پمپ های آبیاریانتقال آبکاردانیپودمانی
پیمان و کنترل پروژهانتقال آبکاردانیپودمانی
تاسیسات آبیاریانتقال آبکاردانیپودمانی
تجهیز و نوسازی اراضیانتقال آبکاردانیپودمانی
خاک شناسی عمومیانتقال آبکاردانیپودمانی
ریاضیانتقال آبکاردانیپودمانی
ریاضیات۱انتقال آبکاردانیپودمانی
ریاضیات۲انتقال آبکاردانیپودمانی
زمین شناسیانتقال آبکاردانیپودمانی
زهکشی و اصلاح اراضیانتقال آبکاردانیپودمانی
شناخت و کاربرد کامپیوترانتقال آبکاردانیپودمانی
شیمی عمومی و آزمایشگاهانتقال آبکاردانیپودمانی
فیزیکانتقال آبکاردانیپودمانی
فیزیک عمومی و آزمایشگاهانتقال آبکاردانیپودمانی
کارآموزیانتقال آبکاردانیپودمانی
گیاه شناسی عمومیانتقال آبکاردانیپودمانی
ماشین آلات سنگین کشاورزیانتقال آبکاردانیپودمانی
متره و برآورد عملیات اجراییانتقال آبکاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته انتقال آب

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی کرجالبرزکرج-کیلومتر ۵ جاده ماهدشت-خ شهید همت۰۲۶۱-۶۷۰۰۸
مرکز آموزش علمی-کاربردی نگین زلال خزرگیلانرشت - شهر صنعتی - خیابان تامین اجتماعی۰۱۳۱۳۲۱۰۰۶۲