مرکز آموزش علمی-کاربردی چرم(تهران)

استانتهران
آدرسمیدان فاطمی،خیابان فلسطین شمالی،پایین تر از زرتشت،کوچه برادران شهید حمید و وحید غفاری،پلاک۲
تلفن۸۸۹۷۱۸۳۱-۳
نوعدولتی
شماره فکس۸۸۷۲۹۲۵۴

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی چرم(تهران)

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
تولید کفشصنعتکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
صنایع چرم سازیصنعتکاردانیترمی۳۵
صنایع چرم و پوستصنعتکاردانیپودمانی۳۵
طراحی پوشاکفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۴۰
طراحی پوشاکفرهنگ و هنرکاردانیترمی۷۰
طراحی دوخت گرایش طراحی دوختفرهنگ و هنرکاردانیترمی۷۰
طراحی نقش پارچه گرایش بافتفرهنگ و هنرکاردانیترمی۷۰
طراحی و تکنولوژی دوختفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۴۰
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای طراحی لباسفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تولید کفشصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی صنایع چرم و پوستصنعتکاردانیپودمانی۵۰