مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دستی سنندج

استانکردستان
آدرسسنندج انتهای خ فلسطین-پایین ترازدانشگاه جامع پیام نور مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی کردستان
تلفن۳۲۸۴۱۴۷
نوعدولتی
شماره فکس۰۸۷۱-۳۲۹۱۷۹۹

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دستی سنندج

نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
خدمات جهانگردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
صنایع چوب و کاغذ گرایش سازه های چوبیصنعتکاردانیترمی۷۵
گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
گرافیک گرایش گرافیکفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
مدیریت گردشگریمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
معماریصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
معماریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
نقاشی ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
نقاشی(هنرهای تجسمی)فرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
هنرهای تجسمی گرایش نقاشیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۷۵