هنرهای تجسمی گرایش نقاشی

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته هنرهای تجسمی گرایش نقاشی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه فیزیک نورهنرهای تجسمی گرایش نقاشیکاردانیترمی
اسلوب های نقاشی۲هنرهای تجسمی گرایش نقاشیکاردانیترمی
اسلوب های نقاشی۳هنرهای تجسمی گرایش نقاشیکاردانیترمی
اصول ارائه اثر هنریهنرهای تجسمی گرایش نقاشیکاردانیترمی
باز شناسی طرح های سنتیهنرهای تجسمی گرایش نقاشیکاردانیترمی
پروژه نهاییهنرهای تجسمی گرایش نقاشیکاردانیترمی
تاریخ نقاشی شرقهنرهای تجسمی گرایش نقاشیکاردانیترمی
تاریخ نقاشی غربهنرهای تجسمی گرایش نقاشیکاردانیترمی
تاریخ هنر ایران و جهانهنرهای تجسمی گرایش نقاشیکاردانیترمی
جاپ دستی۲هنرهای تجسمی گرایش نقاشیکاردانیترمی
حجم سازی۱هنرهای تجسمی گرایش نقاشیکاردانیترمی
حجم سازی۲هنرهای تجسمی گرایش نقاشیکاردانیترمی
ریاضیهنرهای تجسمی گرایش نقاشیکاردانیترمی
شناخت فن دیوار نگاریهنرهای تجسمی گرایش نقاشیکاردانیترمی
طراحی۳هنرهای تجسمی گرایش نقاشیکاردانیترمی
طراحی۴هنرهای تجسمی گرایش نقاشیکاردانیترمی
عکاسی۲هنرهای تجسمی گرایش نقاشیکاردانیترمی
فیزیک نورهنرهای تجسمی گرایش نقاشیکاردانیترمی
کار آموزی۲هنرهای تجسمی گرایش نقاشیکاردانیترمی
گرافیک کامپیوتریهنرهای تجسمی گرایش نقاشیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته هنرهای تجسمی گرایش نقاشی

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی خدمات جهانگردی استان کرمانکرمانکرمان،چهارراه طهماسب آباد،بلوار جهاد،جهاد۲،پلاک۵۰۲۴۷۳۴۴۹
مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دستی آذربایجان غربیآذربایجان غربیکیلومتر ۲ جاده سلماس مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان۲۶۲۱۸۵۴-۲۶۲۰۲۰۸-
مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دستی اردبیلاردبیلساختمان شماره ۱:اردبیل-خیابان سی متری خیابان استاد منزوی_x۰۰۰D_ ساختمان شماره۲:اردبیل،خیابان دانشگاه،طبقه دوم ساختمان دانش پژوهان۵۵۱۱۰۳۴-۰۴۵۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دستی سنندجکردستانسنندج انتهای خ فلسطین-پایین ترازدانشگاه جامع پیام نور مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی کردستان۳۲۸۴۱۴۷
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱خمینمرکزیخمین-خیابان آیت اله طالقانی(کمربندی)-نرسیده به تقاطع خیابان بسیج۰۸۶۵۲۲۴۶۰۵۸
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱همدانهمدانهمدان-شهرک شهید مدنی فاز ۲-بلوار آزادگان-مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر همدان شماره ۱۰۸۱۱-۴۲۹۱۱