مرکز آموزش علمی-کاربردی بررسی و تحقیق،آموزش صنایع قند ایران

استانخراسان رضوی
آدرسمشهد-جاده مشهد فریمان بعد از پل هوائی طرق سمت راست جاده مرکز بررسی وتحقیق وآموزش صنایع قند ایران
تلفن۰۵۱۱-۳۹۲۰۸
نوعدولتی
شماره فکس۰۵۱۱-۳۹۲۰۸

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی بررسی و تحقیق،آموزش صنایع قند ایران

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آلودگی محیط زیستصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
بهینه سازی مصرف انرژی گرایش صنعتصنعتکاردانیترمی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذاییصنعتکاردانیپودمانی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذاییصنعتکاردانیترمی۳۵
صنایع قندصنعتکاردانیپودمانی۳۵
صنایع قندصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ابزار دقیقصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذاییصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذاییصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی صنایع غذایی-قندصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی صنایع فرآوری خشکبارصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی صنایع قندصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی صنایع کمپوت و کنسروصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کنترلصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۵۰