آلودگی محیط زیست

گروهصنعت
مقطعکارشناسی
پودمانپودمانی

دروس رشته آلودگی محیط زیست

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه اصول میکروبشناسی محیطیآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه روشهای سنجش آب و فاضلابآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومیآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
آلودگی مواد زائد جامد و سیستم های دفعآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
آلودگی های هوا و روشهای اندازه گیری آنآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
آمار و احتمالاتآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
ارزیابی محیط زیستآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
اصول میکروبشناسی محیطیآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
اصول و مبانی روشهای تصفیه فاضلابآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
اکوسیستم های آبیآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
اکوسیستم های خشکیآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
اکولوژیآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
پروژهآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
ریاضی عمومیآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
ریاضی کاربردیآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
زبان تخصصیآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
زبان خارجی تکمیلیآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
زمین شناسی محیطیآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
زیست شناسی عمومیآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی
شیمی آلیآلودگی محیط زیستکارشناسیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته آلودگی محیط زیست

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی آموزشکده محیط زیستالبرزکرج-ابتدای جاده شیخ آباد-آموزشکده محیط زیست۰۲۶۱-۲۸۰۳۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی بررسی و تحقیق،آموزش صنایع قند ایرانخراسان رضویمشهد-جاده مشهد فریمان بعد از پل هوائی طرق سمت راست جاده مرکز بررسی وتحقیق وآموزش صنایع قند ایران۰۵۱۱-۳۹۲۰۸
مرکز آموزش علمی-کاربردی گچساران۱کهگیلویه و بویراحمدگچساران-بلوار ولی عصر-روبروی باغ فردوس-جنب حسینیه بهبهانی ها-ساختمان شماره ۲:گچساران،جاده آب شیرین،جنب فنی و حرفه ای۰۷۴۲۳۳۳۶۹۲۱