مرکز آموزش علمی-کاربردی انجمن جوشکاری

استانچهارمحال و بختیاری
آدرسشهرکرد،میدان دفاع مقدس،بلوار امام خمینی
تلفن۰۳۸۱-۳۳۵۱۰۲۰
نوعخصوصی
شماره فکس۰۳۸۱-۳۳۵۱۰۱۹

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی انجمن جوشکاری

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آزمون فلزاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
الکترونیک گرایش رادیو تلویزیونصنعتکاردانیترمی۶۵
جوشکاریصنعتکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت-لجستیک و زنجیره تامینمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی آزمون فلزاتصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی بازرسی جوشصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی بازرسی جوشصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی عمران-امور پیمان هاصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی گازرسانیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودروصنعتکاردانیپودمانی۵۰