مرکز آموزش علمی-کاربردی گروه صنعتی صفا

استانمرکزی
آدرسساوه-میدان آزادی- بلوار آزادی-نرسیده به پل هوایی-آزادی ۲۹ ،کد پستی ۳۹۱۵۹۸۹۴۶۳
تلفن۰۲۵۵۴۲۰۲۰۰۳
نوعخصوصی
شماره فکس۰۲۵۵۴۲۲۲۲۵

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی گروه صنعتی صفا

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آزمون فلزاتصنعتکاردانیترمی۳۵
ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزارصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کنترل کیفیت قطعات مکانیکیصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کنترل کیفیت قطعات مکانیکی(بازنگری شده)صنعتکاردانیترمی۳۵
مدیریت بازرگانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید گرایش ماشین ابزارصنعتکارشناسیپودمانی۲۵
مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتیصنعتکارشناسیپودمانی۲۵
مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتیصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتیصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری کنترل-ابزار دقیقصنعتکارشناسیترمی۰