مرکز آموزش علمی-کاربردی گروه صنعتی گلرنگ

استانتهران
آدرسخیابان آفریقا بالاتراز اتوبان نیایش کوچه سعیدی پلاک ۲۴
تلفن۲۶۲۰۰۳۴۹-۵
نوعخصوصی
شماره فکس۲۶۲۰۰۳۴۹-۵

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی گروه صنعتی گلرنگ

نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
شیمی آزمایشگاهی گرایش آرایشی بهداشتیصنعتکاردانیترمی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذاییصنعتکاردانیترمی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذاییصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای سرپرستی توزیع کالا و خدماتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای لجستیک و زنجیره تامینمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذاییصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذاییصنعتکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-تجاریفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰