کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتی

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه اصول کنترل کیفیت در صنایع آرایشی بهداشتیکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه بیولوژی سلولی و ملکولیکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه شیمی آلی۱کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه شیمی آلی۲کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه شیمی تجزیهکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه شیمی عمومیکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه شیمی معدنیکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه شیمی مواد آرایشیکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه شیمی مواد بهداشتی(شوینده و صابون)کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه فیزیک عمومیکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه فیزیولوژیکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومیکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
اصول استاندارد محصولات آرایشی بهداشتیکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
اصول سرپرستیکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
اصول کنترل کیفیت در صنایع آرایشی بهداشتیکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
ایمنی کار در آزمایشگاه های آرایشی بهداشتیکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
بیولوژی سلولی و ملکولیکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
روش استفاده از متون و سایتهای تخصصیکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
ریاضی پیش دانشگاهیکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی
ریاضی عمومیکاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیکاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتی

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیهآذربایجان غربیارومیه کیلومتر۵ جاده فرودگاه-جاده فرعی کولق۲۵۸۴۳۵۵-۷
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی بجنوردخراسان شمالیبجنورد،کیلومتر۵ جاده اسفراین،ابتدای تخته ارکان۰۵۸۴۲۲۸۵۷۳۸-۴۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی سبحان داروگیلانرشت شهرصنعتی خیابان ابن سینا شرکت سبحان دارو۰۱۳۱۳۳۸۳۶۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت سمبل شیمیقزوین
مرکز آموزش علمی-کاربردی گروه صنعتی گلرنگتهرانخیابان آفریقا بالاتراز اتوبان نیایش کوچه سعیدی پلاک ۲۴۲۶۲۰۰۳۴۹-۵