مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت دانش پژوهان آرمان سوله اردبیل

استاناردبیل
آدرساردبیل میدان شریعتی جنب بانک کشاورزی و بیمه البرز
تلفن۲۲۴۰۵۷۲-۰۴۵۱
نوعخصوصی
شماره فکس۲۲۴۰۵۷۲-۰۴۵۱

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت دانش پژوهان آرمان سوله اردبیل

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
برق-قدرت گرایش توزیعصنعتکاردانیپودمانی۳۵
جوشکاریصنعتکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمانصنعتکاردانیترمی۷۵
صنایع فلزی گرایش جوشکاریصنعتکاردانیترمی۷۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی بازرسی جوشصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی توزیعصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی سازه های پیش ساختهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی عمران-سازه های پیش ساختهصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی عمران-نقشه برداری مسیرصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نقشه برداری مسیرصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی تکنولوژی جوشکاریصنعتکارشناسیپودمانی۳۵