کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان

گروهصنعت
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیتهکاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانیپودمانی
آزمایشگاه مبانی برقکاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانیپودمانی
آزمایشگاه مدار الکتریکیکاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانیپودمانی
آسانسور و پله برقیکاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانیپودمانی
استانداردهای برقکاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانیپودمانی
اصول اندازه گیری الکتریکیکاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانیپودمانی
اصول سرپرستیکاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانیپودمانی
الکترونیک عمومیکاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانیپودمانی
ایمنی در برقکاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانیپودمانی
Plc مقدماتیکاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانیپودمانی
برق کاربردی در تاسیساتکاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانیپودمانی
تجهیزات روشنایی و محاسباتکاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانیپودمانی
تحلیل مدارهای الکتریکیکاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانیپودمانی
ریاضی پیش دانشگاهیکاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانیپودمانی
ریاضی عمومیکاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانیپودمانی
زبان فنی و کاتالوگ خوانیکاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانیپودمانی
شیمی پیش دانشگاهیکاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانیپودمانی
فیزیک الکتریسیتهکاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانیپودمانی
فیزیک پیش دانشگاهیکاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانیپودمانی
کارآفرینیکاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانکاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمان

نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی استاندارد تبریزآذربایجان شرقی
مرکز آموزش علمی-کاربردی بابلمازندرانبابل-کمربندی غربی-بهاران۳۰۱۱۱۲۲۲۲۰۰۵
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیهآذربایجان غربیارومیه کیلومتر۵ جاده فرودگاه-جاده فرعی کولق۲۵۸۴۳۵۵-۷
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت آسانسورسازی دماوندتهرانشهرستان دماوند-روبروی پمپ بنزین گیلاوند-بلوار شاهد-کیلومتر سه جاده مراء-مجتمع آموزشی, تحقیقاتی آسانسور سازی دماوند۷۷۳۴۹۲۲۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت تعاونی تولیدکنندگان صنعت،کشاورزی و دامپروری بروجردلرستانبروجرد-بلوار امام خمینی(ره) جنب اداره محیط زیست۰۶۶۲۴۴۴۵۵۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت دانش پژوهان آرمان سوله اردبیلاردبیلاردبیل میدان شریعتی جنب بانک کشاورزی و بیمه البرز۲۲۴۰۵۷۲-۰۴۵۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت شهرک های صنعتی استان قمقمقم انتهای بنیاد میدان جوان بلوارشهید کریمی فرعی سمت چپ ۰۲۵۱۲۷۰۷۸۷۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای اصفهاناصفهاناصفهان خیابان هزارجریب خیابان کارگر طبقه همکف مرکز ICT ۶۶۸۰۰۵۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای امام رضا(ع) پردیسانقمجاده قدیم قم تهران-روبروی حوزه نظام وظیفه-خ آموزش-مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای امام خمینی(ره)۶۶۴۴۴۵۳و۶۶۴۴۴۵۴
مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای بیرجندخراسان جنوبی
مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای شماره یک شهرکردچهارمحال و بختیاریشهرکرد بلوار انقلاب اسلامی ابتدای جاده سامان جنب پل هوایی۰۳۸۱۲۲۲۰۸۷۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای گرگانگلستانکیلومتر ۳ جاده آق قلا مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای گرگان۶۶۴۲۷۴۸
مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای مریانجهمدانهمدان- مریانج- مرکزآموزش فنی و حرفه ای همدان۴۲۶۲۱۰۹
مرکز آموزش علمی-کاربردی گرگان۲گلستانگرگان،کمربندی،خیابان دانشگاه آزاد،دانشجوی ۱۶بعد از خوابگاه دانشگاه آزاد۰۱۷۱-۳۳۲۱۰۶۲