مرکز آموزش علمی-کاربردی استاندارد تبریز

استانآذربایجان شرقی
نوعدولتی

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی استاندارد تبریز

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو سازیصنعتکاردانیپودمانی۴۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذاییصنعتکاردانیپودمانی۴۵
کاردانی فنی آسانسور و پله برقیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذاییصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی لوازم خانگیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ممیزی انرژی-صنعتصنعتکاردانیپودمانی۵۰