مرکز آموزش علمی-کاربردی گرگان2

استانگلستان
آدرسگرگان،کمربندی،خیابان دانشگاه آزاد،دانشجوی ۱۶بعد از خوابگاه دانشگاه آزاد
تلفن۰۱۷۱-۳۳۲۱۰۶۲
نوعخصوصی
شماره فکس۰۱۷۱-۳۳۲۱۰۶۳

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی گرگان2

نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
الکتروتکنیک گرایش برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۷۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۳۵
سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی تاسیسات الکتریکی ساختمانصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
مترجمی آثار دیداری شنیداری زبان انگلیسیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
معماریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانهصنعتکارشناسیپودمانی۷۵
مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وبصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانهصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵