مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1اراک

استانمرکزی
آدرسشهرک شهید بهشتی ، فاز یک ، فرهنگسرای آیینه
تلفن۰۸۶۱-۳۱۲۱۰۳۳
نوعدولتی
شماره فکس۰۸۶۱-۳۱۲۵۱۵۸
آدرس وب سایتaca-uast.ac.ir
آدرس ایمیلinfo@aca-uast.ac.ir

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1اراک

نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۳۰
خدمات کتابداری و اطلاع رسانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور کتابداری و اطلاع رسانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تبلیغاتفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریمفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای خوشنویسیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای ویراستاریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-نقاشیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰