کاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ای

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانپودمانی

دروس رشته کاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ای

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آشنایی با زبان تصویرکاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایکاردانیپودمانی
آشنایی با فرهنگ و اسطوره های ایران و جهانکاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایکاردانیپودمانی
آشنایی با موتورهای بازی سازیکاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایکاردانیپودمانی
ایمنی و بهداشت محیط کارکاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایکاردانیپودمانی
بازی نامه نویسیکاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایکاردانیپودمانی
پرسپکتیوکاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایکاردانیپودمانی
پویانمایی بازیکاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایکاردانیپودمانی
تاریخ هنر ایران و جهانکاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایکاردانیپودمانی
تاریخچه و سبک شناسی بازی های رایانه ایکاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایکاردانیپودمانی
تجزیه و تحلیل بازی های رایانه ایکاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایکاردانیپودمانی
تصویرسازی دیجیتالکاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایکاردانیپودمانی
خلاقیت و هنرکاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایکاردانیپودمانی
روانشناسی بازیکاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایکاردانیپودمانی
طراحی پایهکاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایکاردانیپودمانی
طراحی شخصیت و پویانمایی دوبعدیکاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایکاردانیپودمانی
طراحی شخصیت و پیکره سازی سه بعدیکاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایکاردانیپودمانی
طراحی۱کاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایکاردانیپودمانی
طراحی۲کاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایکاردانیپودمانی
عکاسی دیجیتالکاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایکاردانیپودمانی
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطاتکاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایکاردانیپودمانی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته کاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ای

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۱اراکمرکزیشهرک شهید بهشتی ، فاز یک ، فرهنگسرای آیینه۰۸۶۱-۳۱۲۱۰۳۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد۲۵تهرانتهرانخیابان فاطمی غربی،بین کارگر شمالی وجمالزاده،خیابان سیندخت جنوبی،نبش کوچه هما،پلاک۱۱و۲۷۸۸۷۳۵۸۹۳