مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1خمین

استانمرکزی
آدرسخمین-خیابان آیت اله طالقانی(کمربندی)-نرسیده به تقاطع خیابان بسیج
تلفن۰۸۶۵۲۲۴۶۰۵۸
نوعخصوصی
شماره فکس۰۸۶۵۲۲۴۶۰۵۷
آدرس وب سایتwww.kh-uast.ir
آدرس ایمیلhonarkhomen@uast.ac.ir

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1خمین

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
تربیت مبلغ قرآن کریممدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۶۵
طراحی پوشاکفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
فیلم سازی گرایش تدوین فیلمفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای طراحی لباسفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
گرافیک گرایش گرافیکفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۷۵
هنرهای تجسمی گرایش نقاشیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۷۵