مرکز علمی کاربردی شهرداری مهاباد

استاناصفهان
آدرساردستان، مهاباد، فلکه آقا بزرگ ،خیابان دانش،جنب بیمارستان
تلفن۵۴۴۰۲۷۷۳
نوععمومی
شماره فکس۰۳۶۲۵۳۲۲۷۷
آدرس ایمیلdaneshgah-42029@yaho.com

رشته های تحصیلی مرکز علمی کاربردی شهرداری مهاباد

نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی۵۰
تکنولوژی آموزشیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰