امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعی

گروهکشاورزی
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آب و خاک۳امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
آبیاری تحت فشارامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
آبیاری عمومیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
آفات گیاهان زراعیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
آمار و مقدمه ای بر طرح آزمایشهای کشاورزیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
اصول سرپرستیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
اکولوژیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
بیماری گیاهان زراعیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
تحقیق،آموزش و ترویج کشاورزیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
حاصلخیزی خاکامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
حشره شناسی و آزمایشگاهامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
خاکشناسی عمومیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
رابطه آب و خاک و گیاهامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
ریاضی پیش دانشگاهیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
ریاضی عمومیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
زبان تخصصیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
زراعت حبوباتامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
زراعت عمومیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
زراعت غلاتامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی
زراعت گیاهان صنعتیامور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعی

نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی(میاندوآب)آذربایجان غربیمیاندوآب-۷ کیلومتری جاده مهاباد-مرکز آموزش جهاد کشاورزی میاندوآب۰۴۸۱-۲۳۳۴۴
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی استان کردستان(سنندج)کردستانسنندج-بلوار پاسداران-جنب شهرک پیام۷۲۲۲۳۷۱-۲
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه(ماهیدشت)کرمانشاهکرمانشاه-کیلومتر ۲۰ جاد ه اسلام آباد غرب۰۸۳۲۴۶۲۲۱۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوجکرمانجیرفت،کیلومتر۱۵ جاده عنبرآباد۰۳۴۸۳۲۷۰۲۵
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی سمنان(شاهرود)سمنانشاهرود-کیلومتر ۲ جاده بسطام۳-۲۲۲۰۹۷۱-۰۲۷۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان(بمپور)سیستان و بلوچستانایرانشهر-بمپور-کیلومتر ۲۲ جاده ایرانشهر بمپور۰۵۴۸-۲۵۲۲۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان(زابل)سیستان و بلوچستانزابل خیابان شهید میرحسینی-جنب مرکز تحقیقات کشاورزی زابل۰۵۴۲۲۲۲۱۶۸۱
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی قائناتخراسان جنوبیکیلومتر ۳۵ جاده قائن-گناباد شهر نیمبلوک مرکز آموزش کشاورزی قائنات۳-۰۵۶۲۵۳۷۳
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی مرکزی(ساوه)مرکزیساوه-سه راهی اوه کیلومتر ۲۵ جاده ساوه سلفچگان مرکز آموزش کشاورزی ساوه۰۲۵۵-۴۲۳۴۴۴۴
مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری بشرویهخراسان جنوبیبشرویه- انتهای بلوار جهاد۰۵۳۵۳۲۴۸۲۶۷
مرکز آموزش علمی-کاربردی صنعت غذا(تربت جام)خراسان رضویتربت جام-بلوارکمربندی شهید فهمیده( جدید )-مرکزآموزش علمی-کاربردی صنعت غذا ی تربت جام۲۲۳۲۰۳۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم و صنایع شیلاتی خلیج فارسبوشهربوشهر-بهمنی-کوی خواجه ها۰۷۷۱-۴۵۴۱۶
مرکز آموزش علمی-کاربردی قروه۱کردستانقروه-انتهای خ ابوذر۰۸۷۲۵۲۲۹۹۲۰
مرکز علمی کاربردی شهرداری مهاباداصفهاناردستان، مهاباد، فلکه آقا بزرگ ،خیابان دانش،جنب بیمارستان۵۴۴۰۲۷۷۳