مرکز آموزش علمی-کاربردی نیروی انتظامی ارومیه

استانآذربایجان غربی
آدرسارومیه -جاده سلماس پس ازپل سوم خرداد اول ناحیه قدیم جنب ساختمان اداره اماکن عمومی
تلفن۰۴۴۱۲۷۵۳۴۴۴
نوعدولتی
شماره فکس۰۴۴۱۲۷۵۳۴۴۴

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی نیروی انتظامی ارومیه

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آسیب شناسی اجتماعی گرایش پیشگیری از اعتیادفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۴۰
اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۷۰
اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
امداد سوانحمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
امداد سوانحمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۷۵
حمل ونقل ترافیک شهریصنعتکاردانیترمی۳۵
خدمات قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-ارشاد و معاضدت قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-امور ضابطین قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفریمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت حفاظت اطلاعاتمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهریصنعتکارشناسیپودمانی۴۰
مهندسی فناوری حمل و نقل شهریصنعتکارشناسیپودمانی۵۰