مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

استانتهران
آدرساتوبان شهید بابایی - لویزان - مرکز آموزش پشتیبانی نزاجا
تلفن۲۲۹۶۸۰۸۴
نوعدولتی
شماره فکس۲۲۹۶۸۰۸۴

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
تربیت مبلغ قرآن کریممدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
تربیت مربی قرآن کریممدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
خدمات کتابداری و اطلاع رسانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای امور کتابداری و اطلاع رسانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریمفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت مروج سیاسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵