کاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم

گروهفرهنگ و هنر
مقطعکاردانی
پودمانترمی

دروس رشته کاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
نام درسنام رشتهمقطعپودمان
آشنایی با احادیث روایت های اسلامیکاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانیترمی
آشنایی با احکامکاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانیترمی
آشنایی با ادیان و مذاهب دیگرکاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانیترمی
آشنایی با تفسیر قرآن کریمکاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانیترمی
آشنایی با متون ادعیهکاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانیترمی
آشنایی باسیره پیامبر و معصومین(ع)کاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانیترمی
آمار توصیفی و اقدام پژوهیکاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانیترمی
اخلاق حرفه ایکاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانیترمی
ارتباطات انسانی در متون دینیکاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانیترمی
تبلیغ در قرآن کریمکاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانیترمی
تجوید پایهکاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانیترمی
جامعه شناسی تبلیغات قرآنیکاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانیترمی
جامعه شناسی دینیکاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانیترمی
رفتارشناسی مربی پایهکاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانیترمی
روانشناسی تربیتی رشدکاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانیترمی
روش و فنون تدریس قرآنیکاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانیترمی
روشهای حفظ قرآن کریمکاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانیترمی
سمینار-روشهای ارایهکاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانیترمی
صوت و لحن پایهکاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانیترمی
عربی صرفکاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانیترمی

مراکز آموزشی ارائه کننده رشته کاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
نام مرکزاستانآدرستلفن
 
مرکز آموزش علمی-کاربردی الشتر۱لرستانالشتر-انتهای خیابان ۳۰متری انقلاب (عادل آباد)۰۶۶۳۵۲۲۴۰۰
مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی تهران۱تهرانخیابان انقلاب اسلامی-ایستگاه متروی دروازه دولت-خیابان خاقانی-روبروی درب شرقی دانشگاه تربیت معلم پلاک۸۱۸۸۳۲۸۶۵۳-۴
مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان عقیدتی سیاسی ارتشتهراناتوبان شهید بابایی - لویزان - مرکز آموزش پشتیبانی نزاجا۲۲۹۶۸۰۸۴
مرکز آموزش علمی-کاربردی موسسه فرهنگی اقتصادی زائرقمقم-دورشهر(شهیدفاطمی) کوچه۱ ساختمان شفیعه۷۸۳۳۳۰۱-۲