مرکز آموزش علمی-کاربردی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان

استانخوزستان
آدرساهواز،بهارستان،خیابان صدف۱،پلاک۲۲
تلفن۰۶۱۱۳۳۲۳۶۶۹
نوعخصوصی
شماره فکس۰۶۱۱۳۳۲۳۶۷۰

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان

نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
تربیت مربی تکواندومدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تربیت مربی کشتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه آمادگی جسمانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه تکواندومدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه دو و میدانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت بدنی-مربیگری پایه فوتبالمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مربیگری پایه آمادگی جسمانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مربیگری پایه تکواندومدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مربیگری پایه دو و میدانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مربیگری پایه دوچرخه سواریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مربیگری پایه غواصیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مربیگری پایه فوتبالمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
مربیگری سوارکاریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
مربیگری فوتبالمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
مربیگری فوتبالمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵